• Motto

   

   

  Człowiek stworzył  monarchię i ustanowił republiki,

  gmina zaś zdaje się pochodzić wprost od Boga

   

  Alexis de Tocqueville

Słowo wstępu

Witam na stronie internetowej, której powstanie jest wyrazem zainteresowań samorządem terytorialnym. Mam nadzieję, że będzie ona platformą wymiany wiedzy i doświadczeń jego miłośników a także próbą zarysowania innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu jst.
Zachęcam więc do podjęcia wyzwania.

Z wyrazami szacunku
Monika Turek

Smaller Default Larger